7. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu
Sizleri 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve hukuk alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri tam metin e-kitabında ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri, sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir. Tüm bildiriler SOBIAD veri tabanında indekslenecektir.

Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca veya Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Sempozyum kapsamında hukukla ilgili tüm disiplinlere ilişkin bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında çalışmakta olan akademisyenler, uygulayıcılar, öğrenciler ve hukuk bilimine ilgi duyan dinleyiciler davetlidir.

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Philip Kunig
Konuşma Başlığı

"Die International Ordnung, der Rechtsstaat und die Pandemie - was werden wir verlieren?"
(The International Legal Order, the Rule of Law and Pandemia - what shall we loose?)

Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
Konuşma Başlığı

“Contract Law under Pressure in Pandemic Times – Soft Law in Action and the Threat on Consumers’ acquis