9. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu
Sizleri 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek olan “Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu”na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve hukuk alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu hukukla ilgili tüm disiplinlere açıktır. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri “Bildiri Özet Kitabı”nda; bildirilerin tam metinleri ise “Tam Metin E-Kitabı”nda ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Sempozyum ücretsiz olup yine isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri, sempozyumu destekleyen hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir.

Tüm bildiriler SOBIAD veri tabanında indekslenecektir.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında çalışmakta olan akademisyenler, uygulayıcılar, lisansüstü öğrencileri bildiri sahibi olarak davetlidir. Hukuk bilimine ilgi duyan herkes ise dinleyici olarak davetlidir.

Saygılarımızla.

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt Sinn

(Osnabrück Üniversitesi/Almanya, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)Konuşma Başlığı

Organize Suç ve Suç Örgütleri - Hukukun Üstünlüğü Kapsamında Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesinin Karşılaştığı Zorluklar

Prof. Dr. Marzia Rossi

(Marconi Üniversitesi/İtalya, Medeni Hukuk)Konuşma Başlığı

Reşit Olmayanlar Lehine Kamu Otoritesi Müdahalesi: İtalyan Medeni Kanunu'nun 403. Maddesinin Yeni Metnine İlişkin Gözlemler

DESTEKLEYENLER