8. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

Bildiri Özetleri Yazım Kuralları

Bildiri özetleri en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Bildiri özetlerinde 3-5 kelimelik anahtar kelimelere yer verilmelidir. İngilizce dilinde olmayan özetlere, isteğe bağlı olarak, İngilizce başlık,özet ve anahtar kelimeler eklenmesi mümkündür.

Fides yazım kuralları için tıklayınız.


Tam metin yazım kuralları için tıklayınız.


Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek