8. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:

02.03.2022

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

20.05.2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:

27.05.2022

Sempozyum Programının İlanı:

01.06.2022

Sempozyum Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

15-16.06.2022

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi:

01.08.2022