8. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu
Sizleri 15-16 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek olan 8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturularak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve hukuk alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu hukukla ilgili tüm disiplinlere açıktır. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri tam metin e-kitabında ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Sempozyum ücretsiz olup yine isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri, sempozyumu destekleyen hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir. Tüm bildiriler SOBIAD veri tabanında indekslenecektir.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında çalışmakta olan akademisyenler, uygulayıcılar, öğrenciler ve hukuk bilimine ilgi duyan dinleyiciler davetlidir.

Çağrılı Konuşmacılar


Konuşma Başlığı

“Türk Medeni Yargılama Hukuku Bakımından da bir Değerlendirme Yapılarak, İsviçre Medeni Yargılama Hukukunda Küçük Uyuşmazlıkların Çözümü"


Konuşma Başlığı

“Yapay Zekâ, Algoritmalar ve Etik: Bir Hukuk Tarihi Yaklaşımı"

DESTEKLEYENLER