7. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

Kongre Programı ve Oturum Linkleri İçin Tıklayınız.

2. Gün Salon 1 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/87842009175


2. Gün Salon 2 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/86310038686


2. Gün Salon 3 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/89663936339


3. Gün Salon 1 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/81390308313


3. Gün Salon 2 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/84913449646


3. Gün Salon 3 Bağlantı Linki

https://us02web.zoom.us/j/89690812913


27 Mayıs 2021

Genel Oturum

Açılış Konuşmaları

10.00-10.30

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fulya Erlüle-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi

Doç. Dr. İpek Sağlam-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Dr. jur. h.c. Kemal Şenocak-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Çağrılı Konuşmacılar

10.30   Prof. Dr. Osman İsfen- Hagen Fern Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ekonomik Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku Kürsüsü

“Çocuk Pornografisiyle Mücadelede Alman Ceza Hukuku’ndaki Güncel Gelişmeler"

 

11.15  Prof. Dr. Pascal Pichonnaz – Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Roma Hukuku Kürsüsü

“Contract Law under Pressure in Pandemic Times – Soft Law in Action and the Threat on Consumers’ acquis”