7. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:

08.02.2021

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

16.04.2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:

07.05.2021

Sempozyum Programının İlanı:

20.05.2021

Sempozyum Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

27.05.2021-29.05.2021

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi:

15.07.2021