Sık Sorulan Sorular

1. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nda sunduğum bildiriyi akademik teşvikte kullanabilir miyim? 
Sempozyum uluslararası ve uluslararası katılımlı olduğu için akademik teşvikte puan değeri vardır. 
2. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile katılabilirim? 
Sempozyuma en fazla iki bildiri (Sözlü veya poster) ile katılabilirsiniz. 
3. Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar tam metin olarak yayınlanacak mı? 
Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır. 
4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nda sunulan bildirileri kendi imkanlarım ile yayınlayabilir miyim? 
Bildiri sahibi çalışmasını dilediği herhangi bir yerde yayınlayabilir.