9. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

Kabul edilen bildiriler listesine ulaşmak için tıklayınız.


Kabul edilen bildirilerin listesi, sistemde kayıtlı unvanlarınız dikkate alınarak hazırlanmıştır. Unvanlarınızda hata/eksiklik bulunması halinde mail yoluyla bize bildirebilirsiniz.